בחצר של ההורים

 מקום: משק פרטי, מושב עולש

הפקה: בליס

צילום: דושקה

@ Created By Danielle Alsberg