שישי קליל

 מקום: מצפה טל

הפקה: בליס

צילום: לוז 

@ Created By Danielle Alsberg