top of page

הפקת קונספט "היפה והחיה"

 מקום: האחוזה

צילום: גיל ורון צלמים

חליפת חתן: דורון אשכנזי  /  שמלות כלה: רפאלה קלדרון  /  איפור שיער: Mayaan makeup artist

hadaeyal (1 of 1)-107
hadaeyal (1 of 1)-11
hadaeyal (1 of 1)-97
hadaeyal (1 of 1)-99
hadaeyal (1 of 1)-78
hadaeyal (1 of 1)-42
hadaeyal (1 of 1)-67
hadaeyal (1 of 1)-95
hadaeyal (1 of 1)-83
hadaeyal (1 of 1)-96
hadaeyal (1 of 1)-18
hadaeyal (1 of 1)-66
hadaeyal (1 of 1)-88
hadaeyal (1 of 1)-19
bottom of page