חתונת סתיו אנגלית

 מקום: קיו

צילום: הרשל גוטמן

@ Created By Danielle Alsberg