שוק איטלקי

 מקום: קיו

צילום: אלי ראול

@ Created By Danielle Alsberg