באנו חושך לגרש

 מקום: קיו

צילום: יואב אלון

@ Created By Danielle Alsberg