שישי צבעוני במצפה

 מקום: מצפה טל

הפקה: בליס

צילום: אורן ואסי איתן