החתונה של הדר ודניס

*רומנטית, בוהו, רכה*

 מקום: האקו בחדרה

צילום: קובי מהגר

@ Created By Danielle Alsberg