החתונה של דובי ואריק

*קלאסית, אלגנטית, פסטל*

 מקום: הגן בשפיים

צילום: קובי מהגר

@ Created By Danielle Alsberg