החתונה של הגר וניר

*בלונים*

 מקום: צל החורש

צילום: שחר מייזנר

@ Created By Danielle Alsberg