רווקות טרופית יפה

 מקום: וילה טופז, אילת

צילום: דושקה

@ Created By Danielle Alsberg