יפו קפצה לפרדס

 מקום: פרדס רבינוביץ'

הפקה: בליס

צילום: צחי שמש

@ Created By Danielle Alsberg